Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Cancers, Vol. 10, Pages 15: Acknowledgement to Reviewers of Cancers in 2017

Cancers, Vol. 10, Pages 15: Acknowledgement to Reviewers of Cancers in 2017

Cancers doi: 10.3390/cancers10010015

Authors: Cancers Editorial Office

Peer review is an essential part in the publication process, ensuring that Cancers maintains high quality standards for its published papers[...]from #AlexandrosSfakianakis via Alexandros G.Sfakianakis on Inoreader http://ift.tt/2COMkQQ
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις