Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Fwd: protein replacement therapies - νέα αποτελέσματα

protein replacement therapies  


GENE THERAPY FOR TREATING HEMOPHILIA B

L Wang, JM Wilson - US Patent App. 16/093,796, 2019
… range of FIX levels in hemophilia B animal models as well as human
experience with FIX protein replacement … replace the patient's defective hFIX
via rAAV-based liver-directed gene therapy as a viable approach to treat …
TwitterFacebook

[PDF] Soy Isoflavones in Integrative Oncology: Increased Efficacy and Decreased Toxicity of Cancer Therapy

I Sahin, B Bilir, S Ali, K Sahin, O Kucuk - Integrative Cancer Therapies, 2019
… Soy Isoflavones in Integrative Oncology: Increased Efficacy and Decreased Toxicity of
Cancer Therapy. Ilyas Sahin, MD , Birdal Bilir, PhD , Shakir Ali, PhD , Kazim Sahin, PhD ,
and Omer Kucuk, MD. Integrative Cancer Therapies 2019 10.1177/1534735419835310 …
TwitterFacebook

Therapeutic Prospects for Friedreich's Ataxia

S Zhang, M Napierala, JS Napierala - Trends in Pharmacological Sciences, 2019
… Frataxin Replacement by Gene Therapy … and validate various categories
of FRDA biomarkers are underway, and these include global gene and protein
expression profiling … pathogenic GAA repeat expansion in FXN in 1996 [1] …
TwitterFacebook

Progress in treatment and newborn screening for Duchenne muscular dystrophy and spinal muscular atrophy

Q Ke, ZY Zhao, JR Mendell, M Baker, V Wiley… - World Journal of Pediatrics, 2019
… Gene replacement therapy … Based on preclinical findings, SMN protein is
restored to motor neurons in the CNS by self-complementary (sc)AAV9 …
Bringing such therapies to China would require further discussion about …
TwitterFacebook

Excessive salt intake increases peritoneal solute transport rate via local tonicity-responsive enhancer binding protein in subtotal nephrectomized mice

T Sun, F Sakata, T Ishii, M Tawada, Y Suzuki, H Kinashi… - Nephrology Dialysis …, 2019
… via local tonicity-responsive enhancer binding protein in … 1Department of
Nephrology and Renal Replacement Therapy, Nagoya University Graduate
School of Medicine, Nagoya, Japan, 2Department of Nephrology and …
TwitterFacebook

[HTML] Discrete Papular Lichen Myxedematosus and Scleromyxedema with Hypothyroidism: A Report of Two Cases

A Shenoy, J Steixner, V Beltrani, A Gottlieb - Case Reports in Dermatology, 2019
… year-old Caucasian female with a past medical history of rheumatoid arthritis,
hip replacement, Hodgkin's lymphoma … the waxy papules responded to courses
of oral steroids, but always returned after stopping the therapy … Serum protein …
TwitterFacebook

[HTML] Urinary Tissue Inhibitor of Metalloproteinases-2 and Insulin-Like Growth Factor-Binding Protein 7 Do Not Correlate With Disease Severity in ADPKD Patients

SEI Dekker, LR Ruhaak, FP Romijn, E Meijer… - Kidney International Reports, 2019
… as continuous variable and all potential confounders (age, gender, eGFR, urine creatinine,
urine osmolality and urine protein) showed no … 1287-1301. Google Scholar. 3 EM Spithoven,
A. Kramer, E. Meijer, et al.Renal replacement therapy for autosomal dominant polycystic …
TwitterFacebook

Intrinsic differences between FVIII a mimetic bispecific antibodies and FVIII prevent assignment of FVIII‐equivalence

NC Leksa, MM Aleman, A Goodman, D Rabinovich… - Journal of Thrombosis and …, 2019
… in assigning a FVIII-equivalent activity value to non-FVIII replacement
therapies by investigating … within the same assay further complicate equation
of non-FVIII replacement molecules to … Moreover, use of all other aPTT-based …
TwitterFacebook

In-vitro adsorption and sieving coefficient of ticarcillin-clavulanate during continuous haemofiltration

W Wan, YG Valero, GYS Choi, JLO Mejia, SC Wallis… - International Journal of …, 2019
… may be increased by the Gibbs-Donnan effect [6]. This effect occurs as a
result of the retention of anionic protein on the … to dosing of amoxycillin-
clavulanate but there are no data on the pharmacokinetics of this agent in …
TwitterFacebook

Cellular therapy in periodontal regeneration

J Nuñez, F Vignoletti, RG Caffesse, M Sanz - Periodontology 2000, 2019
… and predictability of achieving regenerative outcomes, including the use
of bone replacement grafts, barrier … Cementum attachment protein (CAP)
localizes to the cell cytoplasm (A, D, and G). CEMP1 … In fact, the use of MSCs …
TwitterFacebook

 

Αυτή η ειδοποίηση αποστέλλεται από τον Μελετητή Google. Ο Μελετητής Google είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις