Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Fwd: Medicine in Art - νέα αποτελέσματαSubject: Medicine in Art 


Medical History as Fine Art in American Mural Painting of the 1930s

B Hansen - Canadian Bulletin of Medical History, 2019
… Many books and scores of articles have looked at medicine in art, but there
has been only limited scholarly attention paid to visual portrayals of medical
history, perhaps be- cause such images are seen as simply "illustration," …
TwitterFacebook

Scientific Decolonizationdecolonization and Language Use in the Study of African Medicine, Religion, and Art

AB Tengan - Philosophical Foundations of the African Humanities …, 2019
This essay argues that African religion religion and art constitute a source for
developing the requisite scientific language for studying and creating knowledge
about African medicine medicine, African. This claim is elucidated by using …
TwitterFacebook

[PDF] An Ecumenical Medicine Yet To Come: Reflections on Needham on Medicine

WH Kuo - Isis, 2019
… For historians of science, medicine—or the art of healing—is perhaps the most
influential yet understudied field in Joseph Needham's Science and Civilisation in
China (SCC) project. In his 1967 article "The Role of Europe and …
TwitterFacebook

[PDF] Traditional chinese medicine composition and use thereof

MA Fangli, W Yuanyuan, HU Minghua, C Renhuai… - US Patent App. 16/058,484, 2019
… US 20190070246A1 US 201816058484 A US201816058484 A US
201816058484A US 2019070246 A1 US2019070246 A1 US 2019070246A1
Authority US United States Prior art keywords polysaccharide oil chinese …
TwitterFacebook

[PDF] ART adherence clubs in the Western Cape of South Africa: what does the sustainability framework tell us? A scoping literature review

K Flämig, T Decroo, B van den Borne, R van de Pas - Journal of the International …, 2019
ART adherence clubs in the Western Cape of South Africa: what does the sustainability
framework tell us? A scoping literature review … Search for more papers by this author. Tom
Decroo Department of Clinical Sciences, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium …
TwitterFacebook

[PDF] Method for preparing anti-heart-failure medicine LCZ696

G Zhu, Y Tu, W Xie, Z Wang, S Xu - US Patent App. 10/221,145, 2019
… the Sacubitril can block an action mechanism which threatens two
polypeptides in charge of reducing the blood pressure, and the medicine
was approved … invention is to provide a method for preparing anti-heart-failure …
TwitterFacebook

[HTML] Management of Coarctation of The Aorta in Adult Patients: State of The Art

W Alkashkari, S Albugami, ZM Hijazi - Korean Circulation Journal, 2019
… Management of Coarctation of The Aorta in Adult Patients: State of The Art. Wail Alkashkari ,
MD, 1 , 2 , 3 Saad Albugami, MD, 1 , 2 , 3 and Ziyad M. Hijazi , MD, MPH 4 , 5 … 4 Department
of Pediatrics, Sidra Heart Center, Sidra Medicine, Doha, Qatar …
TwitterFacebook

Liver-related mortality in the United States: hepatitis C declines, non-alcoholic fatty liver and alcohol rise

BP Lee, NA Terrault - Translational Gastroenterology and Hepatology, 2019
Liver-related mortality in the United States: hepatitis C declines,
non-alcoholic fatty liver and alcohol rise.
TwitterFacebook

A pilot study demonstrating the evidence for reflux disease in patients presenting with non-allergic rhinitis (NAR)—reflux disease in association with non-allergic …

Q Wang, RK Lenham, X Wang, Y Li, M Jiang, W Chen… - Annals of Esophagus, 2019
A pilot study demonstrating the evidence for reflux disease in patients presenting with
non-allergic rhinitis (NAR)—reflux disease in association with non-allergic rhinitis.
TwitterFacebook

Leukocyte cell derived chemotaxin-2 (Lect2) as a predictor of survival in adult acute liver failure

V Slowik, P Borude, H Jaeschke, BL Woolbright… - Translational …, 2019
Leukocyte cell derived chemotaxin-2 (Lect2) as a predictor
of survival in adult acute liver failure.
TwitterFacebook

 

Αυτή η ειδοποίηση αποστέλλεται από τον Μελετητή Google. Ο Μελετητής Google είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις