Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

The Full Moon on February 19th will be the biggest and brightest of 2019. .February’s full moon is commonly known as the Full Snow Moon. This year the Full Moon occurs on the Moon's closest point to Earth in it's orbit making it extra big and bright.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις