Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Hepatotoxicity induced by immune checkpoint inhibitors, Drug–drug interactions of a two-drug regimen of dolutegravir and lamivudine for HIV treatment,Enhancement of lung levels of antibiotics by ambroxol and bromhexine,Pharmacokinetic considerations for anti-epileptic drugs in children

New for Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology and online now 
   on Taylor & Francis Online 


   Pharmacokinetic considerations for anti-epileptic drugs in children 
   Alberto Verrotti, Giulia Iapadre, Giulia Di Donato, Ludovica Di 
   Francesco, Luca Zagaroli, Sara Matricardi, Vincenzo Belcastro & Maria 
   Laura Iezzi 
   Pages: 1-13 
   DOI: 10.1080/17425255.2019.1575361 
   https://www.tandfonline.com/action/doSecureKeyLogin?uuid=d8594a82-ce8d-4e6c-8a1f-0da062c12f34&dateTime=201902121215&key=VDPNBUIz5a0xwGlHxXUPEU%2BIEkmdS3eDJoUSKBla%2BAE%3D&uri=https%3A%2F%2Fwww.tandfonline.com%2Fdoi%2Ffull%2F10.1080%2F17425255.2019.1575361%3Fai%3D1ws9i%26ui%3D843fx%26af%3DT 

   Enhancement of lung levels of antibiotics by ambroxol and bromhexine 
   Vojo Deretic & Graham S. Timmins 
   Pages: 1-6 
   DOI: 10.1080/17425255.2019.1578748 
   https://www.tandfonline.com/action/doSecureKeyLogin?uuid=d8594a82-ce8d-4e6c-8a1f-0da062c12f34&dateTime=201902121215&key=VDPNBUIz5a0xwGlHxXUPEU%2BIEkmdS3eDJoUSKBla%2BAE%3D&uri=https%3A%2F%2Fwww.tandfonline.com%2Fdoi%2Ffull%2F10.1080%2F17425255.2019.1578748%3Fai%3D1ws9i%26ui%3D843fx%26af%3DT 

   Drug–drug interactions of a two-drug regimen of dolutegravir and 
   lamivudine for HIV treatment 
   Dario Cattaneo, Amedeo Capetti & Giuliano Rizzardini 
   Pages: 1-8 
   DOI: 10.1080/17425255.2019.1577821 
   https://www.tandfonline.com/action/doSecureKeyLogin?uuid=d8594a82-ce8d-4e6c-8a1f-0da062c12f34&dateTime=201902121215&key=VDPNBUIz5a0xwGlHxXUPEU%2BIEkmdS3eDJoUSKBla%2BAE%3D&uri=https%3A%2F%2Fwww.tandfonline.com%2Fdoi%2Ffull%2F10.1080%2F17425255.2019.1577821%3Fai%3D1ws9i%26ui%3D843fx%26af%3DT 

   Hepatotoxicity induced by immune checkpoint inhibitors: a 
   comprehensive review including current and alternative management 
   strategies 
   Joseph J. Jennings, Rohan Mandaliya, Ahmad Nakshabandi & James H. 
   Lewis 
   Pages: 1-14 
   DOI: 10.1080/17425255.2019.1574744 
   https://www.tandfonline.com/action/doSecureKeyLogin?uuid=d8594a82-ce8d-4e6c-8a1f-0da062c12f34&dateTime=201902121215&key=VDPNBUIz5a0xwGlHxXUPEU%2BIEkmdS3eDJoUSKBla%2BAE%3D&uri=https%3A%2F%2Fwww.tandfonline.com%2Fdoi%2Ffull%2F10.1080%2F17425255.2019.1574744%3Fai%3D1ws9i%26ui%3D843fx%26af%3DT 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις