Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

American Journal of Blood Research

Partial pressure of oxygen in the human body: a general review.
Related ArticlesPartial pressure of oxygen in the human body: a general review. Am J Blood Res. 2019;9(1):1-14 Authors: Ortiz-Prado E, Dunn JF, Vasconez J, Castillo D, Viscor G Abstract The human body is a highly aerobic organism, in which it is necessary to match oxygen supply at tissue levels to the metabolic demands. Along metazoan evolution, an exquisite control developed because although oxygen is required as the final acceptor of electron respiratory...
American Journal of Blood Research
Sun Mar 24, 2019 03:40

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις