Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

First record of Aedes koreicus (Diptera, Culicidae) in Slovenia

Abstract

The first record of Aedes koreicus was made in the village of Lovrenc na Dravskem Polju, north-eastern part of the country. The discovery of Ae. koreicus in various continental European countries motivated us to revise samples of the collected Aedes japonicus japonicus. We found Ae. koreicus in samples from 2013, where the larvae were misidentified as Ae. j. japonicus. The species was identified morphologically and molecularly. The first discovery of Ae. koreicus advocates an urgent need for a nationwide mosquito surveillance programme.http://ift.tt/2sCDbrY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις