Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Some New Existence and Uniqueness Results for an Integral Boundary Value Problem of Caputo Fractional Differential Equations

In this work, we consider an integral boundary value problem of Caputo fractional differential equations. Based on a fixed-point theorem of generalized concave operators, we obtain the existence and uniqueness of positive solutions. As applications of main results, we give two examples in the end.

from #AlexandrosSfakianakis via Alexandros G.Sfakianakis on Inoreader http://ift.tt/2qUoSLr
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις