Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

An Exceptional Case of Diabetic Ketoacidosis

We present a case of diabetic ketoacidosis, known as one of the most serious metabolic complications of diabetes. We were confronted with rapid neurological deterioration and unseen glycaemic values, which reached almost 110 mmol/L, subsequently resulting in hyperkalaemia and life-threatening dysrhythmias. This is the first reported live case with such high values of blood glucose and a favourable outcome.

from #AlexandrosSfakianakis via Alexandros G.Sfakianakis on Inoreader http://ift.tt/2njM9pu
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις